Studio Mind Oy - yritys

Interaktiivinen, visuaalinen karttatyökalu

 • Oivaltavaan tiedon analysointiin - näyttää sekä metsän että puut
 • Tuo myös perinteisten tilastomenetelmien tavoittamattomissa olevan epälineaarisen piilotiedon esiin
 • Antaa kokonaisvaltaisen näkymän dataan interaktiivisen ja intuitiivisen kartan avulla, josta hahmottaa selkeästi osa-alueet ja niiden suhteet
 • Integroituu olemassa oleviin tietojärjestelmiin kevein toimenpitein
 • Kerää datakartalle yhtenäisen näkymän useista eri tietolähteistä
 • Hyödyntää olemassaolevia tietoja; ei tarvetta lisätiedon keräämiseen ja syöttämiseen
 • Visuaalisen hahmottamisen ylivoimaisuus sirpaleiseen tilastotietoon verrattuna
 • Toimitustavat:
 • Stand alone -tuotteena asiakkaan työasemille
 • Asennuksena asiakkaan serverille
 • Vuokrapalveluna SAAS-toteutuksella
 • Studio Mindin asiantuntijapalveluna
 • Interaktiiviset web-sovellukset toimivat loppukäyttäjän selaimella ilman lisäasennuksia.
  Toimitukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.