Studio Mind Oy - yritys

Työkalut oivaltavaan tiedon analysointiin

Lingvistinen kontekstitietokanta

Kontekstin tunnistavan älytietokannan avulla voidaan mm. luokitella tekstejä aihepiireihin, tunnistaa niistä avainsanat, avainfraasit ja tärkeimmät kappaleet sekä tuottaa lisäavainsanasto sellaisia aihepiiriin liittyviä sanoja, joita itse tutkittavasta tekstistä ei löydy. Se mahdollistaa myös mm. oikeiden homonyymisanamerkitysten löytämisen koneellisen kielenkääntämisen tarpeisiin. Kontekstitietokanta voidaan räätälöidä asiakkaan toimialan ja aihepiirin mukaan. Toimitus API-rajapinnan kautta tai projektina suoraan asiakkaan järjestelmään integroiden.

Kansalaiskartta ja MatchMakingMachine

referensseinä TKK/YIT ja Heureka

Kävijäkartta, kävijäkortit sekä TextPlorer

referensseinä FVH ja Sulake

Studio Mindin visualisaatioiden avulla analyytikot voivat muutamalla silmäyksellä löytää olennaisen monimutkaisesta ja moniulotteisesta informaatiosta ja saavuttaa strategisen ymmärryksen.

Kuluttajakäyttäjät saavat välittömän palautteen omasta sijoittumisestaan muiden joukossa.

Tekstianalyysityökalumme ryhmittelee suuret tekstimäärät automaattisesti käyttäjän nopeasti hahmotettavissa oleviksi aihepiireiksi.

Tuotteidemme tärkeimmät arvot ovat käyttäjäystävällinen design ja käyttöliittymän havainnollisuus, oivallettavuus, monipuoliset analysointimahdollisuudet ja todellinen interaktiivisuus.

Sovelluskohteita:
 • Kävijäprofiilit ja asiakaskartoitukset
 • Käyttäytymiseen perustuva segmentointi
 • Asenteiden, näkemysten ja muiden mielipiteiden vertailu omiin näkemyksiin
 • Blogien ja keskustelujen analysointi
 • Toimituksellinen työkalu suuren tekstimäärän nopeaan läpikäyntiin
 • Collaborative filtering (Amazon.com-tyyppisiin suosituksiin)
 • Yrityshallinnon yhteenvetotyökalu päätösten tueksi
 • Hyötyjä:
 • Strateginen työkalu eksploratiiviseen analysointiin
 • Ajassa tapahtuvien muutosten helppo ymmärtäminen
 • Nopeat reaktiot markkinasignaaleihin
 • Julkaisujen ja palvelujen sisällöllisen laadun nostaminen kuluttajan arvostamalla välittömällä visuaalisella palautteella
 • Räätälöimme tuotteemme aina tilaajan tarpeiden mukaiseksi.