Studio Mind Oy - uutiset

Sympo
1.9.2015
Studio Mindi tutkii kymmenien miljoonien kommenttien keskustelupalstaa
Syksyn ja vuodenvaihteen yli kestävässä projektissa selvitellään yhdessä akateemisten tutkijoiden kanssa mm. tunteiden kiihkeyttä, keskustelujen intensiteettejä sekä eri aihepiirien kuumimpia keskusteluketjuja yli kymmenen vuoden ajalta.

30.10.2014
Pasi Karhu puhujana Kites Symposium 2014:ssä
Studio Mindin toimitusjohtaja, Pasi Karhu, puhuu Kitesin, eli Suomen kieliklusterin vuosittaisessa tapahtumassa, joka kokoaa yhteen Suomen kielitoimialan sidosryhmät ja kielipalveluja hyödyntävät yritykset verkostoitumaan ja keskustelemaan alan tulevaisuudennäkymistä. Puheen aiheena on "Suurten tekstimassojen hyödyntäminen kontekstitietokantojen luonnissa".

16.5.2014
Studio Mindin semanttinen älytietokanta saatavana nyt API-sovelluksena
Semanttinen älytietokanta on mahdollista räätälöidä myös asiakkaan toiveiden mukaisesti eri toimialoille ja eri aihepiireihin.

29.4.2013
Stressitutkimuksen dataminingia Kuluttajatutkimuskeskukselle
Studio Mind on toimittanut kuluneen talven aikana Kuluttajatutkimuskeskukselle data-analyysikäyttöliittymän heidän "SalWe – Mielen ja kehon eliksiirit" -hankkeeseensa. Siinä tutkitaan stressiä noin 2 miljoonan data-alkion aineistolla, joka on kerätty testihenkilöiltä Firstbeatin antureilla,Vivagon rannekkeilla ja VTT:n hankkeeseen kehittämällä kännysovelluksella.

1.7.2012
Semanttinen älytietokanta
Studio Mind on kehittänyt semanttisen moottorinsa ja interaktiivisen Textplorer-tekstianalyysikäyttöliittymänsä täydennykseksi 22000 sanan semanttisen älytietokannan. Sen avulla voidaan mm. luokitella tekstejä aihepiireihin, tunnistaa niistä avainsanat, avainfraasit ja tärkeimmät kappaleet sekä tuottaa lisäavainsanasto sellaisia aihepiiriin liittyviä sanoja, joita itse tutkittavasta tekstistä ei löydy, mutta jotka liittyvät tekstin aihepiiriin.

28.10.2011
Tutkimusanalyysityökalu Kuluttajatutkimuskeskukselle ja Aalto-yiopistolle
Kuluttajatutkimuskeskus ja Aalto-yliopisto analysoivat Studio Mindin Textplorer-ohjelmistolla useista blogilähteistä tuhansia kirjoituksia 'Kulutuksen käytännöt innovaatioiden lähteenä' -tutkimuksessaan.

29.6.2011
Älykäs sisällönhallintaympäristö Perhosvaikutus Oy:lle
Studio Mind toimittaa trendinalyysejä tekevälle Perhosvaikutus Oy:lle sisällönhallintaympäristön. Ensivaiheessa tuotetaan helposti päivitettävä www-sivusto, johon jatkossa lisätään Studio Mindin visuaalisen ja semanttisen tiedonlouhintateknologian avulla toimialakohtaisten ilmiöiden älykäs seuranta.

23.5.2011
Studio Mindin graafinen sanakartta HS Openissa
Studio Mind oli mukana Helsingin Sanomien HS Open 2 -tapahtumassa, jossa tuotettiin parin tunnin aikana visualisaatioita kulttuuridatasta ja vaalirahoituksesta. Studio Mindin Textplorer sopi hyvin tapahtuman nopeaan prototypointiin.

11.11.2010
Studio Mind esillä World Usability Day -seminaarissa
Studio Mind esittelee Textplorer-työkalun soveltamista vapaamuotoisten tekstivastausten analysointiin Tekesin "Rakennettu ympäristö"-ohjelmaan liittyvän seminaarin basaarilla Paasitornissa Helsingissä.

28.10.2010
Aalto-yliopistolle Texplorer-analyysia
Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin osasto analysoi MTV3:n Suomen paras asuinalue -kilpailun avoimia vastauksia Studio Mindin visuaalisella tekstianalyysityökalulla Textplorerilla. Työkalu ryhmittelee tuhannet vastaukset helposti ymmärrettäviin aihepiireihin.

6.9.2010
Yhteistyöprojekti Helsingin yliopiston SoftwareFactoryn kanssa
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kehittämä uusi kurssikonsepti, SoftwareFactory, yhdistää pienyritysten resurssitarpeen, opiskelijoiden työelämän tosiprojekteihin tutustumisen ja nopean prototyyppikehityksen tutkimuksen. Factoryn opiskelijat kehittävät yhdessä Studio Mindin kanssa älykkään Facebook-sovelluksen, joka perustuu Studio Mindin semanttiseen moottoriin.

14.7.2010
Uusi aluevaltaus - kuluttajan mielihyväidentiteetti
Studio Mindin omistajat, Mia Marttiini ja Pasi Karhu, ovat perustajaosakkaina uudessa yrityksessä, JoyHopper Oy:ssä, joka tulee valmistamaan älykkäitä kuluttajaprofilointiohjelmistoja. JoyHopperissa Marttiinin ja Karhun pitkäaikainen kokemus älykkään tiedonlouhinnan ja visualisoinnin parissa yhdistyvät JoyHopperin muiden osakkaiden menestykkääseen bisneskokemukseen.

10.9.2009
Kansalaiskartta selvittää matkailijoiden mielipiteitä kestävän kehityksen mukaiseen yhdyskuntasuunnitteluun Lapissa
Metsäntutkimuskeskus (Metla) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) arkkitehtuurin ja energiatekniikan laitos avaavat tänään Studio Mindin toteuttaman vuorovaikutteisen matkailijakyselyn, jolla selvitetään kestävän kehityksen näkökulmasta sekä suomalaisten että kansainvälisten asiakkaiden asumistoiveita ja ympäristöarvostuksia Lapissa. Kysely pohjautuu Studio Mindin Kansalaiskartta-ohjelmistoon, jota on laajennettu vastausten analysointi- ja raportointityökaluilla. Kysely on avoinna kevättalveen 2010 asti.

20.4.2009
Sulake ottaa käyttöön Studio Mindin Textplorer-työkalun
Textplorer on automaattinen, visuaalinen tekstianalyysiväline, jonka avulla Sulake ymmärtää entistä paremmin Habbo-hotellin käyttäjien mielipiteitä ja tarpeita ympäri maailman. Sulake Corporation Oy on internet-yhteisöihin ja virtuaalimaailmoihin keskittynyt internet-yhtiö. Sulakkeen päätuote on Habbo, maailman suurin teinien virtuaalimaailma. Lokalisoituja Habbo-maailmoja on 31 maassa, kuudella mantereella. Habbossa vierailee kuukausittain yli 12.1 miljoonaa yksittäistä kävijää (KL 10.8.2009). Habbon lisäksi Sulake omistaa myös IRC-Gallerian.

19.3.2009
Studio Mindin Kansalaiskartta esittäytyy Oppiva kaupunkisuunnittelu -julkaisussa
Oppiva kaupunkisuunnittelu (OPUS) on vuosina 2005-2008 Teknillisessä korkeakoulussa toteutettu kaupunkisuunnittelun tutkimushanke, jonka tulokset julkaistiin samannimisenä kirjana (toim. Riitta Smeds ja Aija Staffans). Studio Mind osallistui tekniseen kehitystyöhön kysely- ja analyysityökalullaan. Kansalaiskartta esitellään luvussa ”Osallistuvat, kehittävät ja kuluttavat asukkaat”. Suurpellon ja Suutarilan alueiden rakennuttajat halusivat selvittää asukkaiden odotuksia ja mielipiteitä Kansalaiskartalla. ”Työkalu osoittautui käyttökelpoiseksi välineeksi tunnistettaessa sellaisiakin käyttäjä/asukasryhmiä, jotka tilastollisilla menetelmillä eivät tule havaituiksi.”

2.1.2009
Studio Mindilta semanttinen työkalu
Studio Mind on kehittänyt automaattisen, semanttisen ja visuaalisen menetelmän olennaisimman informaation helppoon ja nopeaan löytämiseen vapaamuotoisesta tekstistä. Intuitiivinen menetelmä soveltuu moniulotteisen ja laajan informaatiomassan nopeaan hahmottamiseen ja analysointiin niin ammattilaisten kuin loppukäyttäjienkin tarpeisiin.

16.10.2008
Utahin tiedekeskus valitsi Studio Mindin asennekarttateknologian tutkimustyökalukseen
Utah Science Center haluaa toteuttaa laajan tiedenäyttelyihin perustuvan tutkimusprojektin nuorison päätöksenteosta ja riskienhallinnasta käyttäen apunaan Studio Mindin kehittämää interaktiivista asennekarttaa, jonka avulla nuori näkee helposti omien valintojensa riskivaikutuksen sekä oman asemansa suhteessa muiden tekemiin valintoihin. Projekti toteutuu ensi vuoden aikana Utahin osarahoituksen (National Institutes of Health Science Education Partnership Award) toteutuessa.

24.9.2008
Studio Mindin kävijäkartta ja kävijäkortit ovat käytössä Forum Virium Helsingin järjestämässä Living Lab Innovations Vol.2 seminaarissa G18-Salissa Helsingissä.

21.8.2008
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosaston tuottama Kansalaiskartta-ohjelmistolla toteutettu YIT-kysely avautuu
YIT suunnittelee rintamamiestalojen naapureiksi sopivien modernien pientalojen korttelia Suutarilaan. Kyselyyn vastaajat vaikuttavat mielipiteillään Helsinki-pientalot tuotantokonseptin räätälöitäviin ratkaisuihin. Tietoa ihmisten mieltymyksistä haetaan myös kuvavalintojen muodossa. TKK:n arkkitehtuuriosasto analysoi tulokset kyselyn jälkeen ohjelmistoon kuuluvalla kartta-analyysityökalulla. Kyselyyn voi vastata osoitteessa http://yit.studiomind.com/.

17.4.2008
Forum Virium Helsinki ja Studio Mind Oy esittelevät kävijäkartan ja kävijäkortit Pariisissa "Helsinki-Paris Cities as Living Laboraties" seminaarissa

18.2.2008
Forum Virium Helsinki ottaa käyttöön kävijäkartan ja kävijäkortit.
Studio Mindin kehittämä yhteisöllinen tapahtumakonsepti otetaan käyttöön Forum Virium Helsingin seminaareissa, joita järjestetään vuosittain eri puolilla maailmaa. Seminaarin teeman mukaisten kyselyvastaustensa perusteella osallistujat sijoittuvat kartalle, josta he näkevät oman sijaintinsa sekä samankaltaisuutensa tai erilaisuutensa suhteessa muihin osallistujiin. Perinteisten rintakorttien sijaan jaetaan kunkin henkilökohtaisella graafisella profiililla varustetut kävijäkortit. Visuaalisista vastausprofiileista erottaa jo kaukaa, ketkä ovat yhtä mieltä asioista ja keiden näkemykset täydentävät erilaisuudellaan omia ajatuksia. Tilaisuudesta riippuen kyselyn voi rakentaa leikkisäksi tai ammattimaiseksi, jolloin rintakortit toimivat sosiaalisina tai ammatillisina keskustelukontaktien virikkeinä.

24.11.2007
Studio Mindin asennekartta on otettu käyttöön Heurekan "Dialogi hiljaisuudessa" -näyttelyn yhteydessä.
Studio Mindin Virtual Guesthouse -tuote mahdollistaa Heurekan "Dialogi hiljaisuudessa" -näyttelyyn liittyvän asennekartoituksen ja keskustelun sekä paikan päällä, että internetin kautta kaikille kiinnostuneille. Oman kädenjälkensä asennekartalle ja mielipiteensä keskusteluun voi jättää osoiteessa: http://heureka.studiomind.com.

14.9.2008
Kirja-artikkelin julkistus: Mapping Many Voices: A Platform for Dialogue (Pasi Karhu, Mia Marttiini ja Mikko Myllykoski)
Studio Mindin perustajien ja Heurekan elämysjohtajan Mikko Myllykosken kirjoittama artikkeli julkaistaan Visitor Voices in Museum Exhibitions kirjassa. Kirjan julkaisee The Association of Science-Technology Centers (ASTC), ja se kartoittaa globaalisti 29:n museo- ja tiedekeskusartikkelin kuvaamana näyttelyissä kävijöiden kuuntelemista, ymmärtämistä ja osallistumista viimeisen 30 vuoden ajalta. Studio Mindin osuudessa käsitellään kävijöiden hahmottamista suhteessa muihin näyttelyssäkävijöihin.

30.8.2007
Studio Mind toimittaa lisäarvoa Heurekan "Dialogi hiljaisuudessa" -näyttelyyn, joka alkaa 24.11.2007.
Tiedekeskus Heureka käyttää Studio Mindin Virtual Guesthouse -ohjelmistoa saadakseen paremman ymmärtämyksen kävijöistään. Samalla kävijät saavat sekä näyttelyssä että internetissä äänensä kuuluviin. Näyttelyssä vierailijat pääsevät kokemaan kuurojen hiljaisen maailman sekä kehittämään ymmärrystään ja asenteitaan kuulovammaisiin.
Studio Mindin visuaalinen karttateknologia mahdollistaa jokaisen kävijän henkilökohtaisen vertailun muiden kävijöiden kokemuksiin ja mielipiteisiin. Lisäksi palvelu toimii näyttelyvieraiden ja viittomakielisten oppaiden keskusteluareenana myös näyttelyelämyksen jälkeen. Virtual Guesthouse -tuotteella voidaan helposti tuoda lisäarvoa mihin tahansa näyttelyyn tai kongressitapahtumaan.

9.5.2007
Espoon Suurpellon kehittämistoiveista Studio Mindin Kansalaiskartta-ohjelmistolla toteutettu kysely.
Espoon kaupunki, Asuntosäätiö ja VVO avaavat tänään yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston kanssa Studio Mindin Kansalaiskartta-ohjelmistolla toteutetun www-pohjaisen Espoon Suurpellon kyselytutkimuksen.
Espoon Suurpelto on pääkaupunkiseudun merkittävimpiä kehitys- ja rakennushankkeita. Kyselyllä selvitetään tulevien asukkaiden ajatuksia ja toiveita ”vuosituhannen asuinalueesta”. Arvioitavina ovat mm. arkkitehtuurin tyylisuunnat, asuntojen varusteet, hintavaikutukset ja arkea helpottavat palvelut. Vastaajat voivat vertailla muiden kyselyyn osallistujien valintoja itseorganisoituvalla kartalla.
Kysely pohjautuu Studio Mindin Kansalaiskartta-ohjelmistoon, jota on laajennettu vastausten analysointi- ja raportointityökaluilla. Tulevien asukkaiden mielipiteitä kartoittava www-pohjainen kysely on avoinna 9.5.-27.5.2007: http://suurpelto.studiomind.net/

27.2.2007
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) avaa tänään Studio Mindin Kansalaiskartta-ohjelmistolla toteutetun internet-pohjaisen Tutka-kyselyn, jossa kartoitetaan opiskelijoiden näkemyksiä sopivan kodin ominaisuuksista.
Hoas Tutkan avulla opiskelijat pääsevät vaikuttamaan tulevaisuuden rakennushankkeisiin. Vastauksia tullaan hyödyntämään vuonna 2009 Viikin Tiedepuistoon nousevan Hoasin kohteen arkkitehtikilpailun lähtötiedoissa.
"Olemme Hoasissa kiinnostuneita asiakkaittemme näkemyksistä. Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki nuoret, etenkin nykyiset ja tulevat Hoas-asukkaat. Toivottavasti saamme näin lisää tuoreita ideoita asuntosuunnitteluun", sanoo Hoasin toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi.
Opiskelijoita innostetaan perinteisistä lomakekyselyistä poikkeavalla, interaktiivisella ja pelimäisellä tavalla osallistumaan ja näkemään itsensä muiden vastaajien joukossa.
Kaikille avoin kysely toimii verkossa 10. huhtikuuta asti ja sen tulokset julkistetaan myöhemmin keväällä. Hoas Tutka on toteutettu Studio Mindin ja PlusKodin yhteistyönä.
http://hoastutka.net

16.1.2007
Studio Mind toteuttaa BA:lle Click for the Climate -karttavisualisaation 16 eurooppalaisen maan asenne-eroista ja samankaltaisuuksista.
Studio Mind vastaanotti tänään 16 eurooppalaisen maan tuoreet vastaukset kartta-analysointia varten. British Association for the Advancement of Science [The BA]: Click for the Climate on Britannian tieteenedistämisjärjestön Euroopan laajuinen kampanja, joka kannustaa ympäristötekoihin. Kampanjaan osallistutaan täyttämällä internetissä lomake, jossa sitoudutaan vähentämään energiankulutusta; jo pienillä arkisilla teoilla voi vaikuttaa maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen.

11.12.2006
PlusKoti Oy ostaa lisenssi- ja käyttöoikeudet Studio Mind Oy:n ohjelmistoon luodakseen rakennushankkeiden suunnittelua edeltävän ns. Markkina-tutkan
PlusKoti Oy ja Studio Mind Oy ovat sopineet ohjelmistotoimituksesta, jolla kartoitetaan internetin avulla asukkaiden preferenssejä suunnitteluohjelman ja ohjeiden pohjaksi. Perustana on Studio Mindin vuorovaikutteinen Kansalaiskartta-ohjelmisto.

29.10.2006
Heurekan ja Studio Mind Oy:n kävijäkartoituskonsepti esitellään ASTC:n kansainvälisessä tiede- ja teknologiakonferenssissa USA:ssa
Tiedekeskus Heurekan elämysjohtaja Mikko Myllykoski esittelee yhdessä Studio Mindin kanssa suunnitellun interaktiivisen Virtual Guesthouse -konseptin kansainvälisille tiedekeskus- ja museoalojen asiantuntijoille Association of Science-Technology Centers (ASTC) -konferenssissa.
Many Voices: Strategies for Multivocal Exhibitions -seminaari järjestetään The Louisville Science Centerissä (Louisville, Kentucky, USA). ASTC julkaisee Many Voices -kirjassa Match-Making Machine -artikkelin, jonka ovat kirjoittaneet Mikko Myllykoski ja Studio Mindin Mia Marttiini ja Pasi Karhu.

22.6.2006
Studio Mind Oy toimittaa Kansalaiskarttaohjelmisto Sulevin Tampereen kaupungille

13.2.2006
Studio Mind Oy:n kävijäkorttiteknologiaa esitellään Säätytalolla EU-suunnittelukokouksessa
Studio Mindin konferenssikävijäkortti-sovellus esitellään EU-puheenjohtajuuden suunnittelukokouksessa Helsingin Säätytalolla. Esittelijänä toimii Nokian ja CKIR:n tutkimusjohtaja Veli-Pekka Niitamo. Tilaisuudessa valmistellaan valtioneuvoston tietoyhteiskuntahankkeisiin kuuluvan EU:n laajuisen Living Lab -tutkimusverkoston lanseerausta, joka tapahtuu myöhemmin syksyllä.

30.12.2005
Tampereen kaupunki tilaa Studio Mindin Kansalaiskarttaohjelmiston
Tampereen kaupunki ja helsinkiläinen Studio Mind Oy ovat sopineet ohjelmistotoimituksesta, jolla tehostetaan kansalaisvaikuttamista Tampereella.
Studio Mindin neuroverkkoteknologiaan perustuva Sulevi on kaupungin asukkaille ja kuntalaisille suunnattu havainnollinen ja vuorovaikutteinen suunnittelukone internetissä. Sulevi on sovellus, jolla kaupunki kartoittaa nykyisten ja tulevien asukkaiden tarpeita.

17.10.2005
Studio Mind Oy:n teknologia esillä Citizen Participation -seminaarissa
Studio Mindin vertaisryhmiin perustuva hyvinvointisovellus esiteltiin "CiPar" -hankkeen kartoitusseminaarissa Kauppakorkeakoulun Center for Knowledge and Innovation Research (CKIR) -yksikön tiloissa Helsingin Ruoholahdessa.
Verkkoyhteisöjen, monikanavaympäristöjen ja kansalaiskanavien kehittämistarpeita kartoittivat seminaarissa mm. oikeusministeriö, TEKES, YLE, Helsingin Yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, m-cult, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA ja The Helsinki Institute for Information Technology HIIT.

18.8.2005
Studio Mindin Siggraph-konferenssivierailusta artikkeli
Studio Mindin hallituksen puheenjohtaja Mia Marttiini osallistui interaktiivisen teknologian konferenssiin Siggraphiin Los Angelesissa, USA:ssa. Alan kansainvälisesti merkittävimpään tapahtumaan kerääntyi 30 000 osallistujaa ja se esitteli 98 tutkimusta sekä yli 250 näytteilleasettajaa kuudelta mantereelta ja 81 maasta. Mia Marttiinin Emerging Technologies-näkymiä luotaava artikkeli julkaistiin Taloussanomien IT-viikossa 18.8.2005.

31.5.2005
Studio Mindin Kävijäkartta julkistettiin Grafian G-Klubilla
Studio Mind Oy laati Grafia ry:n jäsentilaisuuteen osallistujakyselyn, johon perustuvat tekoälykartta ja -kävijäkortit julkistettiin Kulttuuritehdas Korjaamolla. Toimitusjohtaja Pasi Karhu esitteli tekoälyteknologian sovellusmahdollisuuksia tilaisuudessa, jonka muina esiintyjinä olivat Habbo Hotel, Syrup Helsinki ja Tonekroup.