Studio Mind Oy - yritys

Kilpailukykyinen yritys tuntee asiakkaansa

Studio Mindin asiakasyritykset ovat kiinnostuneita kuluttajien mielipiteistä, asenteista ja toiveista ja näiden kehittymisestä.

Asiakas-case 1: Kansalaiskartta
Potentiaalisten asiakkaiden mielipiteiden analysointi / YIT ja TKK


“TKK:n arkkitehtuurin laitos on tehnyt yhteistyötä StudioMind Oy:n kanssa eri tutkimusprojekteissa, viimeksi alkusyksystä 2008 toteutetun YIT/Helsinki-pientalo -kyselyn yhteydessä.

Sekä me TKK:lla että loppuasiakas YIT olemme olleet erittäin tyytyväisiä kyselyn toteutukseen ja StudioMindin tarjoamien työkalujen mahdollisuuksiin. Kysely sai myös vastaajilta kiitosta helppokäyttöisyydestään sekä visuaalisesta monimuotoisuudestaan. Käyttöliittymä mahdollisti kuvallisen materiaalin luontevan yhdistämisen sekä tarvittavien lisätietonäkymien avautumisen – kysely toimi näin myös erinomaisena markkinointiviestinnän välineenä.

Analyysityökalu jatkoi visuaalisen hahmottamisen mahdollisuuksia. Eritoten me arkkitehtuurin alan osaajat arvostamme mahdollisuutta käsitellä vastausdataa myös visuaalisin keinoin: Kansalaiskartta -työkalu mahdollisti tämän. Ja mikä tärkeämpää, analyysityökalu mahdollisti sellaisten pienempien klustereiden hahmottamisen, jotka eivät olisi erottuneet tilastollisella tarkastelulla.

Monimuotoisen ja aikataulumuutoksissa eläneen projektin edetessä StudioMind Oy on osoittautunut luotettavaksi ja joustavaksi yhteistyökumppaniksi.”


Eija Hasu, tutkija
Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos, Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorio

Asiakas-case 2: MatchMakingMachine
Näyttelyvieraiden asenteiden kartoittaminen / Heureka


”We are inviting our visitors to join an active dialogue with us and among themselves. The service will give the users not only a voice, but also the possibility of searching the map or feedback from other users. In this open forum, a virtual guesthouse, the individual voice is not only heard but can also engage in dialogues.”

Mikko Myllykoski, Elämysjohtaja
Heureka Tiedekeskus

Asiakas-case 3: Textplorer
Isojen tekstimassojen ymmärtäminen käyttäjätutkimuksessa / Sulake


“The Studio Mind tool allows us to objectively observe structures in large text data that could not be spotted by reading samples. It reveals for example whether boys and girls differ in the topics they bring up. It can provide much richer analysis of the context where a brand is mentioned: positive or negative and the different themes that are associated with the brand.”

Mikael Thuneberg, Research Analyst
User and Market Insight, SULAKE